Wat anderen zeggen

Het verhaal van Francien

hypnotische maagband

Zo fijn om te merken dat mijn issues er niet meer zijn

Mijn reis bij Lien… dit was een mooie en bevrijdende reis. Niet alleen een bevrijding van gewicht, maar vooral een bevrijding van emotionele begage. Laat nou net die emotionele begage een hoop wegen! Ik kwam bij Lien voor het maagband traject, maar er komt veel meer bij kijken! Waar ontstaan de problemen die moeten we oplossen? En dat doet Lien, ze oplossen! Zo fijn om in mijn dagelijkse leven te merken dat deze issues er nu daardoor niet meer zijn!